0919 496 498

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

Ngày 14/6/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 1145/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở kinh doanh amiăng trắng, sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine về việc triển khai thực hiện nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng.

nghidinh1

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng và các đơn vị kinh doanh amiăng trắng, các đơn vị sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng triển khai thực hiện một số công việc sau:

– Yêu cầu các đơn vị kinh doanh amiăng trắng, các đơn vị sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 32, Nghị định 24a.

– Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị kinh doanh amiăng trắng, sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm quy định tại Điều 32 Nghị định 24a.

Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định của Điều 32 Nghị định 24a tại các đơn vị kinh doanh, sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng.

                                                                                                                                                                 

Theo thông tin từ Bộ xây dựng