0919 496 498

Chính sách

Chính sách của ĐÔNG ĐÔ

Tạo dựng những giá trị vững chắc chính là chìa khóa kinh doanh thành công.

Tại ĐÔNG ĐÔ chúng tôi xây dựng cho mình những nguyên tắc kinh doanh như sau:

1. Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực đạo đức kinh doanh.
2. Chúng tôi tôn trọng khách hàng, giữ mối quan hệ bền vững, lâu dài với các đối tác, hợp tác để đôi bên cùng có lợi.
3. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc an toàn, thân thiện và sáng tạo đồng thời tạo được phúc lợi xã hội cho toàn thể nhân viên.
4. Chúng tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong sạch và lành mạnh.
5. Chúng tôi quan tâm đến bảo vệ môi trường, sức khỏe và sự an toàn, là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội.

Chính sách chất lượng sản phẩm của ĐÔNG ĐÔ

1. Chất lượng sản phẩm là Uy tín, Trách nhiệm của công ty đối với khách hàng và cộng đồng.

2. Chất lượng là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty đồng thời cũng là điều kiện để cải thiện và nâng cao đời sống nhân viên.

DO ĐÓ

1.  Bảo đảm chất lượng, thoả mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, là mục đích hoạt động và phát triển của ĐÔNG ĐÔ.

2.  ĐÔNG ĐÔ không chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng theo thỏa thuận, mà còn đáp ứng cả những kỳ vọng và nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng bằng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bằng sự liên tục cải tiến và không ngừng phát triển sản phẩm mới.