Category Archives: Coppha Công Nghệ Eco

TẤM NHỰA ECO – ECO15

Tấm nhựa ECO là loại tấm nhựa lần đầu tiên xuất hiện ở thị trường Việt Nam, có những tính năng vượt trội so với các loại coppha hiện đang được sử dụng.       Tấm nhựa ECO với thành phần chính là nguyên liệu nhựa kết hợp nhiều loại phụ gia chống lão

TẤM NHỰA ECO – ECO17.5

Tấm nhựa ECO là loại tấm nhựa lần đầu tiên xuất hiện ở thị trường Việt Nam, có những tính năng vượt trội so với các loại coppha hiện đang được sử dụng.       Tấm nhựa ECO với thành phần chính là nguyên liệu nhựa kết hợp nhiều loại phụ gia chống lão

0919 496 498